نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2015A

نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2015A

نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2015A >>>>>  ورژن برنامه Perkins SPI2 V2015A

 

 

قابلیت های نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2015A :

نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2015A . امکان دسترسی به تمامی اطلاعات قطعات را در کسری از ثانیه به شما می دهد . نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2015A . تحت لایسنس موتورهای پرکینز مورد استفاده قرار می گیرد . و  موتورهای زیر را پوشش می دهد :

مدل های موتورهای تحت پوشش نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2015A  عبارت اند از :

۱۰۰ Series

K – ۱۰۰ Series
KA – ۱۰۲٫۰۴
KB – ۱۰۳٫۰۶
KC – ۱۰۳٫۰۹
KD – ۱۰۳٫۱۰
KDC – ۱۰۳٫۱۰(I)
KDG – ۱۰۳٫۱۰
KE – ۱۰۳٫۱۵
KEC – ۱۰۳٫۱۵(I)
KEG – ۱۰۳٫۱۵
KF – ۱۰۴٫۱۹
KFC – ۱۰۴٫۱۹(I)
KG – ۱۰۳٫۱۲
KH – ۱۰۳٫۱۳
KHC – ۱۰۳٫۱۳(I)
KJ – ۱۰۳٫۱۵
KK – D104.19
KL – ۱۰۳٫۰۷
KLC – ۱۰۳٫۱۰(I)
KN – ۱۰۲٫۰۵
KNC – ۱۰۳٫۱۰(I)
KO – ۱۰۰ Series Option Packs
KR – ۱۰۴٫۲۲
KRC – ۱۰۴٫۲۲
KRG – ۱۰۴٫۲۲
KS – ۱۰۳٫۱۱

۲۰۰ / ۳۰۰ Series

G – ۲۰۰ / ۳۰۰ Series
GA – ۴٫۱۵۴
GB – ۴٫۱۳۵
GC – ۴٫۱۸۲
GD – ۲۰۴٫۲۵
GE – ۲۰۴٫۳۰

۴۰۰ Series

H – ۴۰۰ Series
HB – ۴۰۳C
HD – ۴۰۳C-07
HH – ۴۰۳C-11
HHC – ۴۰۳C-11
HL – ۴۰۳C-15
HLC – ۴۰۳C-15
HO – ۴۰۰ Series Option Packs ()
HP – ۴۰۴C-22
HPC – ۴۰۴C-22
HR – ۴۰۴C-22T
HRC – ۴۰۴C-22T

۵۰۰ Series

B – Prima / 500 Series
BA – ۴٫۲۰
BB – T4.20

۷۰۰ / ۸۰۰ Series

U – ۷۰۰ / ۸۰۰ Series
UA – ۷۰۴-۳۰
UB – ۷۰۴-۲۶
UC – ۷۰۴-۳۰T
UE – ۸۰۴C-33
UF – ۸۰۴C-33T

۹۰۰ / ۳.۱۵۲ Series

C – ۳٫۱۵۲ and 900 Series
SOS – ۳٫۱۵۲ Standard Option Schemes
CD – ۳٫۱۵۲
CE – D3.152
CJ – ۳٫۱۵۲٫۲
CM – ۳٫۱۵۲٫۴
CN – T3.152.4
CP – ۳٫۲۷
CR – T3.27
CT – G3.27

۱۰۰۰ (۴ Cyl) / 4.236 Series

A – Phaser / 1004 Series
AA – ۴٫۴۰
AB – T4.40
AC – C4.40
AD – T4.40CC
AE – T4.4OCC
AF – G4.401
AG – AN4.40
AH – ATN4.40
AJ – ۴٫۴۰۱
AK – T4.401
AL – CCA4.401
AM – CCW4.401
AP – N4.401
AQ – TN4.401
AR – ۴٫۴۲۱
AS – N4.421
AT – CCAN4401
E – ۴٫۱۰۸ Series
ED – ۴٫۱۰۸
HA – ۴٫۱۶۵ Series
HA – ۴٫۱۶۵

J – ۴٫۲۰۳ Series

JD – ۴٫۲۰۳
JE – D4.203
JF – G4.203
JG – ۴٫۲۰۳٫۲
L – ۴٫۲۳۶ Series
SOS – ۴٫۲۳۶ Standard Option Schemes
LA – ۴٫۲۱۲
LD – ۴٫۲۳۶
LE – G4.236
LF – ۴٫۲۴۸
LG – ۴٫۲۴۸٫۲
LH – C4.236
LJ – T4.236
LM – ۴٫۴۱

N – ۴٫۳۱۸ Series

NC – ۴٫۳۱۸
ND – ۴٫۳۱۸٫۲
۱۰۰۰ (۶ Cyl) / 6.354 Series

RA – ۶٫۲۴۷ Series
RA – ۶٫۲۴۷
T – ۶٫۳۵۴ Series
SOS – ۶٫۳۵۴ Standard Option Schemes
TC – ۶٫۳۵۴
TD – H6.354
TE – T6.354
TF – HT6.354
TG – ۶٫۳۵۴٫۱
TH – T6.354.1
TJ – ۶٫۳۵۴٫۲
TK – C6.354.2
TP – T6.354.3
TR – ۶٫۳۷۲
TT – TC6.354.1
TU – T6.354.4
TV – ۶٫۳۷۲٫۴
TW – ۶٫۳۵۴٫۴
TX – C6.354.4
TY – H6.354.4
TZ – HT6.354.4

Y – Phaser / 1006 Series

YA – ۶٫۶۰
YB – T6.60
YC – C6.60
YD – CC6.60
YE – T6.60CC
YG – ۶٫۶۰۱
YH – T6.601
YJ – CCA6.601
YK – CCW6.601
YS – Option Packs M225TI / M215C

۱۱۰۰ Series

D – ۱۱۰۰ Series 3 Cylinder
DC – ۱۱۰۳C-33
DD – ۱۱۰۳C-33T
DF – ۱۱۰۳B-33
DG – ۱۱۰۳B-33T
DJ – ۱۱۰۳A-33
DK -1103A-33T
R – ۱۱۰۰ Series 4 Cylinder
RE – ۱۱۰۴C-44
RF – ۱۱۰۴C-E44
RG – ۱۱۰۴C-44T
RH – ۱۱۰۴C-E44T
RJ – ۱۱۰۴C-44TA
RK – ۱۱۰۴C-E44TA
RR -1104A-44
RS -1104A-44T
RT -1104A-44TA
V – ۱۱۰۰ Series 6 Cylinder
VK – ۱۱۰۶-E60TA
P – ۱۱۰۰D Series 6 Cylinder
PJ – ۱۱۰۶D-E66TA
PO – Option Packs 1100 Series
N – ۱۱۰۰D Series 4 Cylinder ()
NH – ۱۱۰۴D-E44T ()

۱۳۰۰ / Peregrine Series

W – ۱۳۰۰ Series
WB – T6.466
WC – CC6.466
WD – T6.67
WE – CC6.67
WF – T6.76
WG – CC6.76
WH – T6.87
WJ – CC6.87
WK – UT6.76 HEUI
WL – UCC6.76 HEUI
WM – UT6.87 HEUI
WN – UCC6.87 HEUI
WO – ۱۳۰۰ Series Option Packs
WP – UT6.761(I) HEUI
WR – UT6.871(I) HEUI
WS – UCC6.871(I) HEUI

۲۰۰۰ / ۳۰۰۰ Series

۴ – ۳۰۰۰ Series
S4B – ۳۰۰۸
S4C – ۸M700 / 800TI Condor Marine
S4E – ۳۰۰۸ SI
۶ – ۳۰۰۰ Series
۶A – ۳۰۱۲
S6A – ۳۰۱۲
S6C – ۳۰۱۲
S6D – ۳۰۱۲
S6E – ۳۰۱۲ SI

۸ – ۲۰۰۰ Series

۸B – ۲۰۰۶
۸C – Eagle / 2006
۸D – Drops / 2006
۸G – ۲۰۰۶ SI
S8B – ۲۰۰۶
S8C – Eagle / 2006
S8D – Drops / 2006
S8E – ۲۰۰۶ SI

S – ۲۰۰۰ / ۳۰۰۰ Series

SAA – E300TX Euro1 Eagle
SAC – E335TX Euro1 Eagle
SAF – E375TX Euro1 Eagle
SAG – E400TX Euro1 Eagle
SAJ – E340TX Euro2
SAK – E380TX Euro2
SAL – E410TX Euro2
SGA – TAG1A Elektropak / Gen Sets
SGB – TAG2 Elektropak / Gen Sets
SGC – TAG2A Elektropak / Gen Sets
SGD – TAG3A Elektropak / Gen Sets
SGE – TAG4 Elektropak / Gen Sets
SGF – TG Elektropak / Gen Sets
SGG – TG1A Elektropak / Gen Sets
SGH – TG2A Elektropak / Gen Sets
SGJ – TTAG Elektropak / Gen Sets
SGK – TWG2 Elektropak / Gen Sets
SGM – TAG5 Elektropak / Gen Sets
SGN – TAG2B Elektropak / Gen Sets
SGP – TAG1B Elektropak / Gen Sets

SHA – ۲۰۰۶ TWH

SIA – SI Combined Heat / Power
SIB – SI Combined Heat / Power
SIC – TSI Combined Heat / Power
SID – TSI Combined Heat / Power
SMA – M600TI Condor Marine
SMB – M700TI Condor Marine
SMC – M800TI Condor Marine
SMO – M600/700/800 Duffield Opt Kit
SPA – Industrial 17T
SPB – Industrial 12T1
SPC – Industrial 12T2
SPD – Industrial 12TA
SPM – Industrial 12TW
SPN – Industrial 26TW1
SXA – Prototype
SXD – Prototype
SXG – Prototype
SXI – Prototype
SXM – Prototype
SXP – Prototype

۲۳۰۰ / ۲۸۰۰ Series

۲۳۰۰ – ۶ Cylinder
FGA – ۱۴L TAG1 Generating Sets
FGB – ۱۴L TAG2 Generating Sets
FGD – ۱۴L TAG3 Generating Sets
۲۸۰۰ – ۶ Cylinder
HGA – ۱۶L TAG1 Generating Sets
HGB – ۱۶L TAG2 Generating Sets
JGA – ۱۸L TAG1 Generating Sets
JGB – ۱۸L TAG2 Generating Sets
JGD

۴۰۰۰ Series

D – ۴۰۰۰ Series
DGA – TAG1 Generating Sets
DGB – TAG2 Generating Sets
DGD – TAG3 Generating Sets
DGE – TAG4 Generating Sets
DGF – TG Generating Sets
DGK – TWG2 Generating Sets
DGL – TAG Generating Sets
DGM – TWG Generating Sets
DGN – TWG3 Generating Sets
DGP – TEG Generating Sets
DGR – TEG2 Generating Sets
DGS – TEG3 Generating Sets
DGV – TWG2C Generating Sets
DIE – TESI Combined Heat / Power
DIF – TESI Gas Unit
DIG – ۴۰۱۶E61TRS
DME – Seaking – Marine
V8 540 / 640

X – V8.540 Series
SOS – V8.540 Standard Option Schemes
XA – V8.510
XB – TV8.510
XC – C8.540
XE – TV8.540
Z – V8.640 Series
ZA – V8.640
ZB – TV8.640
SOS Catalogues

SOS – Catalogues
SOS – Option Packs

شماره تماس : ۰۹۱۲۸۹۴۰۰۸۵

***منبع: آذرخش صنعت نوید ، ایکس دیاگ 

مجموعه تک دیاگ مفتخر است بهترین خدمات خود در زمینه انواع دستگاه دیاگ را برای این موارد ارائه دهد. دیاگ ولوو ، دیاگ اسکانیا ،دیاگ بنز ،دیاگ کاترپیلار ، دیاگ اویکو و دیاگ ترمز  کلیه دستگاه های دیاگ دارای یکسال گارانتی و ده سال پشتیبانی فنی می باشند. برای اطلاع از مشخصات هر یک از دستگاه های دیاگ بعد از مراجعه به صفحه مربوطه در سایت می توانید با کلیک بروی تصاویر مشخصات کامل آن را مطالعه کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل یا سوال می توانید با تماس با کارشناسان مجموعه در ساعات اداری از مشاوره اصولی این دوستان بهره مند شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *