دیاگ پرکینز Perkins diagnostic

دیاگ پرکینز Perkins diagnostic

دیاگ پرکینز ساخت : آمریکا – چین سخت افزار دیاگ پرکینز : • اینترفیس Perkins adapter 3 • کابل USB • کابل ۹ و ۵ پین نرم افزار دیاگ پرکینز  : • نرم افزارعیب یابی Perkins EST • نرم افزار عیب یابیOlympian EST • نرم افزارعیب یابی موتورهای قدیمی و گازی پرکینز Perkins EDi 3.0…

بیشتر بخوانید