نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2016A

نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2016A

نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2016A   >>>>  نرم افزار راهنمای تعمیرات و پارت نامبر (لیست شماره فنی) قطعات موتور های سنگین پرکینز شامل:

 

۱- راهنمای کامل تعمیرات مکانیکی (نحوه باز و بست )

۲- راهنمای کامل تعمیرات الکترونیکی( باز و بست تجهیزات الکترونیکی و نقشه های سیم کشی)

۳- راهنمای کامل تعمیرات هیدرولیکی (باز و بست و نقشه های هیدرولیکی )

۴- راهنمای کامل تعمیرات پنوماتیکی

۵- لیست شماره فنی قطعات مناسب برای تعمیرکاران و قطعه فروشان برای تهیه قطعات یدکی یا سفارش آن

با فعال ساز کامل با تصمین کارکرد صحیح.

نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2016A . امکان دسترسی به تمامی اطلاعات قطعات را در کسری از ثانیه به شما می دهد . نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2016A . تحت لایسنس موتورهای پرکینز مورد استفاده قرار می گیرد . و  موتورهای زیر را پوشش می دهد :

مدل های موتورهای تحت پوشش نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2015A  عبارت اند از :

۱۰۰ Series

K – ۱۰۰ Series

KA – ۱۰۲٫۰۴

KB – ۱۰۳٫۰۶

KC – ۱۰۳٫۰۹

KD – ۱۰۳٫۱۰

KDC – ۱۰۳٫۱۰(I)

KDG – ۱۰۳٫۱۰

KE – ۱۰۳٫۱۵

KEC – ۱۰۳٫۱۵(I)

KEG – ۱۰۳٫۱۵

KF – ۱۰۴٫۱۹

KFC – ۱۰۴٫۱۹(I)

KG – ۱۰۳٫۱۲

KH – ۱۰۳٫۱۳

KHC – ۱۰۳٫۱۳(I)

KJ – ۱۰۳٫۱۵

KK – D104.19

KL – ۱۰۳٫۰۷

KLC – ۱۰۳٫۱۰(I)

KN – ۱۰۲٫۰۵

KNC – ۱۰۳٫۱۰(I)

KO – ۱۰۰ Series Option Packs

KR – ۱۰۴٫۲۲

KRC – ۱۰۴٫۲۲

KRG – ۱۰۴٫۲۲

KS – ۱۰۳٫۱۱

۲۰۰ / ۳۰۰ Series

G – ۲۰۰ / ۳۰۰ Series

GA – ۴٫۱۵۴

GB – ۴٫۱۳۵

GC – ۴٫۱۸۲

GD – ۲۰۴٫۲۵

GE – ۲۰۴٫۳۰

۴۰۰ Series

H – ۴۰۰ Series

HB – ۴۰۳C

HD – ۴۰۳C-07

HH – ۴۰۳C-11

HHC – ۴۰۳C-11

HL – ۴۰۳C-15

HLC – ۴۰۳C-15

HO – ۴۰۰ Series Option Packs ()

HP – ۴۰۴C-22

HPC – ۴۰۴C-22

HR – ۴۰۴C-22T

HRC – ۴۰۴C-22T

۵۰۰ Series

B – Prima / 500 Series

BA – ۴٫۲۰

BB – T4.20

۷۰۰ / ۸۰۰ Series

U – ۷۰۰ / ۸۰۰ Series

UA – ۷۰۴-۳۰

UB – ۷۰۴-۲۶

UC – ۷۰۴-۳۰T

UE – ۸۰۴C-33

UF – ۸۰۴C-33T

۹۰۰ / ۳.۱۵۲ Series

C – ۳٫۱۵۲ and 900 Series

SOS – ۳٫۱۵۲ Standard Option Schemes

CD – ۳٫۱۵۲

CE – D3.152

CJ – ۳٫۱۵۲٫۲

CM – ۳٫۱۵۲٫۴

CN – T3.152.4

CP – ۳٫۲۷

CR – T3.27

CT – G3.27

۱۰۰۰ (۴ Cyl) / 4.236 Series

A – Phaser / 1004 Series

AA – ۴٫۴۰

AB – T4.40

AC – C4.40

AD – T4.40CC

AE – T4.4OCC

AF – G4.401

AG – AN4.40

AH – ATN4.40

AJ – ۴٫۴۰۱

AK – T4.401

AL – CCA4.401

AM – CCW4.401

AP – N4.401

AQ – TN4.401

AR – ۴٫۴۲۱

AS – N4.421

AT – CCAN4401

E – ۴٫۱۰۸ Series

ED – ۴٫۱۰۸

HA – ۴٫۱۶۵ Series

HA – ۴٫۱۶۵

J – ۴٫۲۰۳ Series

JD – ۴٫۲۰۳

JE – D4.203

JF – G4.203

JG – ۴٫۲۰۳٫۲

L – ۴٫۲۳۶ Series

SOS – ۴٫۲۳۶ Standard Option Schemes

LA – ۴٫۲۱۲

LD – ۴٫۲۳۶

LE – G4.236

LF – ۴٫۲۴۸

LG – ۴٫۲۴۸٫۲

LH – C4.236

LJ – T4.236

LM – ۴٫۴۱

N – ۴٫۳۱۸ Series

NC – ۴٫۳۱۸

ND – ۴٫۳۱۸٫۲

۱۰۰۰ (۶ Cyl) / 6.354 Series

RA – ۶٫۲۴۷ Series

RA – ۶٫۲۴۷

T – ۶٫۳۵۴ Series

SOS – ۶٫۳۵۴ Standard Option Schemes

TC – ۶٫۳۵۴

TD – H6.354

TE – T6.354

TF – HT6.354

TG – ۶٫۳۵۴٫۱

TH – T6.354.1

TJ – ۶٫۳۵۴٫۲

TK – C6.354.2

TP – T6.354.3

TR – ۶٫۳۷۲

TT – TC6.354.1

TU – T6.354.4

TV – ۶٫۳۷۲٫۴

TW – ۶٫۳۵۴٫۴

TX – C6.354.4

TY – H6.354.4

TZ – HT6.354.4

Y – Phaser / 1006 Series

YA – ۶٫۶۰

YB – T6.60

YC – C6.60

YD – CC6.60

YE – T6.60CC

YG – ۶٫۶۰۱

YH – T6.601

YJ – CCA6.601

YK – CCW6.601

YS – Option Packs M225TI / M215C

۱۱۰۰ Series

D – ۱۱۰۰ Series 3 Cylinder

DC – ۱۱۰۳C-33

DD – ۱۱۰۳C-33T

DF – ۱۱۰۳B-33

DG – ۱۱۰۳B-33T

DJ – ۱۱۰۳A-33

DK -1103A-33T

R – ۱۱۰۰ Series 4 Cylinder

RE – ۱۱۰۴C-44

RF – ۱۱۰۴C-E44

RG – ۱۱۰۴C-44T

RH – ۱۱۰۴C-E44T

RJ – ۱۱۰۴C-44TA

RK – ۱۱۰۴C-E44TA

RR -1104A-44

RS -1104A-44T

RT -1104A-44TA

V – ۱۱۰۰ Series 6 Cylinder

VK – ۱۱۰۶-E60TA

P – ۱۱۰۰D Series 6 Cylinder

PJ – ۱۱۰۶D-E66TA

PO – Option Packs 1100 Series

N – ۱۱۰۰D Series 4 Cylinder ()

NH – ۱۱۰۴D-E44T ()

۱۳۰۰ / Peregrine Series

W – ۱۳۰۰ Series

WB – T6.466

WC – CC6.466

WD – T6.67

WE – CC6.67

WF – T6.76

WG – CC6.76

WH – T6.87

WJ – CC6.87

WK – UT6.76 HEUI

WL – UCC6.76 HEUI

WM – UT6.87 HEUI

WN – UCC6.87 HEUI

WO – ۱۳۰۰ Series Option Packs

WP – UT6.761(I) HEUI

WR – UT6.871(I) HEUI

WS – UCC6.871(I) HEUI

۲۰۰۰ / ۳۰۰۰ Series

۴ – ۳۰۰۰ Series

S4B – ۳۰۰۸

S4C – ۸M700 / 800TI Condor Marine

S4E – ۳۰۰۸ SI

۶ – ۳۰۰۰ Series

۶A – ۳۰۱۲

S6A – ۳۰۱۲

S6C – ۳۰۱۲

S6D – ۳۰۱۲

S6E – ۳۰۱۲ SI

۸ – ۲۰۰۰ Series

۸B – ۲۰۰۶

۸C – Eagle / 2006

۸D – Drops / 2006

۸G – ۲۰۰۶ SI

S8B – ۲۰۰۶

S8C – Eagle / 2006

S8D – Drops / 2006

S8E – ۲۰۰۶ SI

S – ۲۰۰۰ / ۳۰۰۰ Series

SAA – E300TX Euro1 Eagle

SAC – E335TX Euro1 Eagle

SAF – E375TX Euro1 Eagle

SAG – E400TX Euro1 Eagle

SAJ – E340TX Euro2

SAK – E380TX Euro2

SAL – E410TX Euro2

SGA – TAG1A Elektropak / Gen Sets

SGB – TAG2 Elektropak / Gen Sets

SGC – TAG2A Elektropak / Gen Sets

SGD – TAG3A Elektropak / Gen Sets

SGE – TAG4 Elektropak / Gen Sets

SGF – TG Elektropak / Gen Sets

SGG – TG1A Elektropak / Gen Sets

SGH – TG2A Elektropak / Gen Sets

SGJ – TTAG Elektropak / Gen Sets

SGK – TWG2 Elektropak / Gen Sets

SGM – TAG5 Elektropak / Gen Sets

SGN – TAG2B Elektropak / Gen Sets

SGP – TAG1B Elektropak / Gen Sets

SHA – ۲۰۰۶ TWH

SIA – SI Combined Heat / Power

SIB – SI Combined Heat / Power

SIC – TSI Combined Heat / Power

SID – TSI Combined Heat / Power

SMA – M600TI Condor Marine

SMB – M700TI Condor Marine

SMC – M800TI Condor Marine

SMO – M600/700/800 Duffield Opt Kit

SPA – Industrial 17T

SPB – Industrial 12T1

SPC – Industrial 12T2

SPD – Industrial 12TA

SPM – Industrial 12TW

SPN – Industrial 26TW1

SXA – Prototype

SXD – Prototype

SXG – Prototype

SXI – Prototype

SXM – Prototype

SXP – Prototype

۲۳۰۰ / ۲۸۰۰ Series

۲۳۰۰ – ۶ Cylinder

FGA – ۱۴L TAG1 Generating Sets

FGB – ۱۴L TAG2 Generating Sets

FGD – ۱۴L TAG3 Generating Sets

۲۸۰۰ – ۶ Cylinder

HGA – ۱۶L TAG1 Generating Sets

HGB – ۱۶L TAG2 Generating Sets

JGA – ۱۸L TAG1 Generating Sets

JGB – ۱۸L TAG2 Generating Sets

JGD

۴۰۰۰ Series

D – ۴۰۰۰ Series

DGA – TAG1 Generating Sets

DGB – TAG2 Generating Sets

DGD – TAG3 Generating Sets

DGE – TAG4 Generating Sets

DGF – TG Generating Sets

DGK – TWG2 Generating Sets

DGL – TAG Generating Sets

DGM – TWG Generating Sets

DGN – TWG3 Generating Sets

DGP – TEG Generating Sets

DGR – TEG2 Generating Sets

DGS – TEG3 Generating Sets

DGV – TWG2C Generating Sets

DIE – TESI Combined Heat / Power

DIF – TESI Gas Unit

DIG – ۴۰۱۶E61TRS

DME – Seaking – Marine

V8 540 / 640

X – V8.540 Series

SOS – V8.540 Standard Option Schemes

XA – V8.510

XB – TV8.510

XC – C8.540

XE – TV8.540

Z – V8.640 Series

ZA – V8.640

ZB – TV8.640

SOS Catalogues

SOS – Catalogues

SOS – Option Packs

نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2016A

شماره تماس : ۰۹۱۲۸۹۴۰۰۸۵

مجموعه تک دیاگ مفتخر است بهترین خدمات خود در زمینه انواع دستگاه دیاگ را برای این موارد ارائه دهد. دیاگ ولوو ، دیاگ اسکانیا ،دیاگ بنز ،دیاگ کاترپیلار ، دیاگ اویکو و دیاگ ترمز  کلیه دستگاه های دیاگ دارای یکسال گارانتی و ده سال پشتیبانی فنی می باشند. برای اطلاع از مشخصات هر یک از دستگاه های دیاگ بعد از مراجعه به صفحه مربوطه در سایت می توانید با کلیک بروی تصاویر مشخصات کامل آن را مطالعه کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل یا سوال می توانید با تماس با کارشناسان مجموعه در ساعات اداری از مشاوره اصولی این دوستان بهره مند شوید.

منبع : آذرخش صنعت نوید ، ایکس دیاگ 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *