دیاگ اسکانیا Scania Vci1

 دیاگ اسکانیا Scania Vci1

ساخت سوئد – چین

%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%AF %D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7 VCI1 300x295 - دیاگ اسکانیا Scania Vci1 ساخت : سوئد – چین

   دیاگ مورد استفاده برای دیاگ  کامیون و اتوبوس اسکانیا Scania Vci1

 سخت افزار  :

  • اینترفیس VCI1
  • کابل RS232
  • کابل ۱۶ پین گرد

 

نرم افزار   :

  • نرم افزار SD2 (Diagnos) 2.34 and SP2 (Programmer) 2.32

 
قابلیت ها  :

 * استفاده از نرم افزار  های SD2 , SP2  در دستگاه دیاگ اسکانیا vci1 برای ارتباط با  ECU های مختلف

(( مورد استفاده برای کامیون ها و اتوبوس های تولیدی پیش از سال 1388)

 

و انجام فعالیت های :

  •  بررسی وضعیت پارامترها
  • بازیابی خطاهای
  • اجرای تست های تشخیصی

 استفاده از این مدل دیاگ با توجه به کاهش تعداد کامیون و اتوبوس های قدیمی رو به کاهش بوده و عمدتا از دیاگ Scania Vci3 که جایگزین آن گردیده برای موتورهای نسل جدید استفاده میگردد