نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2015A

نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2015A

نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2015A >>>>>  ورژن برنامه Perkins SPI2 V2015A

 

 

قابلیت های نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2015A :

نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2015A . امکان دسترسی به تمامی اطلاعات قطعات را در کسری از ثانیه به شما می دهد . نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2015A . تحت لایسنس موتورهای پرکینز مورد استفاده قرار می گیرد . و  موتورهای زیر را پوشش می دهد :

مدل های موتورهای تحت پوشش نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2015A  عبارت اند از :

۱۰۰ Series

K – ۱۰۰ Series
KA – ۱۰۲٫۰۴
KB – ۱۰۳٫۰۶
KC – ۱۰۳٫۰۹
KD – ۱۰۳٫۱۰
KDC – ۱۰۳٫۱۰(I)
KDG – ۱۰۳٫۱۰
KE – ۱۰۳٫۱۵
KEC – ۱۰۳٫۱۵(I)
KEG – ۱۰۳٫۱۵
KF – ۱۰۴٫۱۹
KFC – ۱۰۴٫۱۹(I)
KG – ۱۰۳٫۱۲
KH – ۱۰۳٫۱۳
KHC – ۱۰۳٫۱۳(I)
KJ – ۱۰۳٫۱۵
KK – D104.19
KL – ۱۰۳٫۰۷
KLC – ۱۰۳٫۱۰(I)
KN – ۱۰۲٫۰۵
KNC – ۱۰۳٫۱۰(I)
KO – ۱۰۰ Series Option Packs
KR – ۱۰۴٫۲۲
KRC – ۱۰۴٫۲۲
KRG – ۱۰۴٫۲۲
KS – ۱۰۳٫۱۱

۲۰۰ / ۳۰۰ Series

G – ۲۰۰ / ۳۰۰ Series
GA – ۴٫۱۵۴
GB – ۴٫۱۳۵
GC – ۴٫۱۸۲
GD – ۲۰۴٫۲۵
GE – ۲۰۴٫۳۰

۴۰۰ Series

H – ۴۰۰ Series
HB – ۴۰۳C
HD – ۴۰۳C-07
HH – ۴۰۳C-11
HHC – ۴۰۳C-11
HL – ۴۰۳C-15
HLC – ۴۰۳C-15
HO – ۴۰۰ Series Option Packs ()
HP – ۴۰۴C-22
HPC – ۴۰۴C-22
HR – ۴۰۴C-22T
HRC – ۴۰۴C-22T

۵۰۰ Series

B – Prima / 500 Series
BA – ۴٫۲۰
BB – T4.20

۷۰۰ / ۸۰۰ Series

U – ۷۰۰ / ۸۰۰ Series
UA – ۷۰۴-۳۰
UB – ۷۰۴-۲۶
UC – ۷۰۴-۳۰T
UE – ۸۰۴C-33
UF – ۸۰۴C-33T

۹۰۰ / ۳.۱۵۲ Series

C – ۳٫۱۵۲ and 900 Series
SOS – ۳٫۱۵۲ Standard Option Schemes
CD – ۳٫۱۵۲
CE – D3.152
CJ – ۳٫۱۵۲٫۲
CM – ۳٫۱۵۲٫۴
CN – T3.152.4
CP – ۳٫۲۷
CR – T3.27
CT – G3.27

۱۰۰۰ (۴ Cyl) / 4.236 Series

A – Phaser / 1004 Series
AA – ۴٫۴۰
AB – T4.40
AC – C4.40
AD – T4.40CC
AE – T4.4OCC
AF – G4.401
AG – AN4.40
AH – ATN4.40
AJ – ۴٫۴۰۱
AK – T4.401
AL – CCA4.401
AM – CCW4.401
AP – N4.401
AQ – TN4.401
AR – ۴٫۴۲۱
AS – N4.421
AT – CCAN4401
E – ۴٫۱۰۸ Series
ED – ۴٫۱۰۸
HA – ۴٫۱۶۵ Series
HA – ۴٫۱۶۵

J – ۴٫۲۰۳ Series

JD – ۴٫۲۰۳
JE – D4.203
JF – G4.203
JG – ۴٫۲۰۳٫۲
L – ۴٫۲۳۶ Series
SOS – ۴٫۲۳۶ Standard Option Schemes
LA – ۴٫۲۱۲
LD – ۴٫۲۳۶
LE – G4.236
LF – ۴٫۲۴۸
LG – ۴٫۲۴۸٫۲
LH – C4.236
LJ – T4.236
LM – ۴٫۴۱

N – ۴٫۳۱۸ Series

NC – ۴٫۳۱۸
ND – ۴٫۳۱۸٫۲
۱۰۰۰ (۶ Cyl) / 6.354 Series

RA – ۶٫۲۴۷ Series
RA – ۶٫۲۴۷
T – ۶٫۳۵۴ Series
SOS – ۶٫۳۵۴ Standard Option Schemes
TC – ۶٫۳۵۴
TD – H6.354
TE – T6.354
TF – HT6.354
TG – ۶٫۳۵۴٫۱
TH – T6.354.1
TJ – ۶٫۳۵۴٫۲
TK – C6.354.2
TP – T6.354.3
TR – ۶٫۳۷۲
TT – TC6.354.1
TU – T6.354.4
TV – ۶٫۳۷۲٫۴
TW – ۶٫۳۵۴٫۴
TX – C6.354.4
TY – H6.354.4
TZ – HT6.354.4

Y – Phaser / 1006 Series

YA – ۶٫۶۰
YB – T6.60
YC – C6.60
YD – CC6.60
YE – T6.60CC
YG – ۶٫۶۰۱
YH – T6.601
YJ – CCA6.601
YK – CCW6.601
YS – Option Packs M225TI / M215C

۱۱۰۰ Series

D – ۱۱۰۰ Series 3 Cylinder
DC – ۱۱۰۳C-33
DD – ۱۱۰۳C-33T
DF – ۱۱۰۳B-33
DG – ۱۱۰۳B-33T
DJ – ۱۱۰۳A-33
DK -1103A-33T
R – ۱۱۰۰ Series 4 Cylinder
RE – ۱۱۰۴C-44
RF – ۱۱۰۴C-E44
RG – ۱۱۰۴C-44T
RH – ۱۱۰۴C-E44T
RJ – ۱۱۰۴C-44TA
RK – ۱۱۰۴C-E44TA
RR -1104A-44
RS -1104A-44T
RT -1104A-44TA
V – ۱۱۰۰ Series 6 Cylinder
VK – ۱۱۰۶-E60TA
P – ۱۱۰۰D Series 6 Cylinder
PJ – ۱۱۰۶D-E66TA
PO – Option Packs 1100 Series
N – ۱۱۰۰D Series 4 Cylinder ()
NH – ۱۱۰۴D-E44T ()

۱۳۰۰ / Peregrine Series

W – ۱۳۰۰ Series
WB – T6.466
WC – CC6.466
WD – T6.67
WE – CC6.67
WF – T6.76
WG – CC6.76
WH – T6.87
WJ – CC6.87
WK – UT6.76 HEUI
WL – UCC6.76 HEUI
WM – UT6.87 HEUI
WN – UCC6.87 HEUI
WO – ۱۳۰۰ Series Option Packs
WP – UT6.761(I) HEUI
WR – UT6.871(I) HEUI
WS – UCC6.871(I) HEUI

۲۰۰۰ / ۳۰۰۰ Series

۴ – ۳۰۰۰ Series
S4B – ۳۰۰۸
S4C – ۸M700 / 800TI Condor Marine
S4E – ۳۰۰۸ SI
۶ – ۳۰۰۰ Series
۶A – ۳۰۱۲
S6A – ۳۰۱۲
S6C – ۳۰۱۲
S6D – ۳۰۱۲
S6E – ۳۰۱۲ SI

۸ – ۲۰۰۰ Series

۸B – ۲۰۰۶
۸C – Eagle / 2006
۸D – Drops / 2006
۸G – ۲۰۰۶ SI
S8B – ۲۰۰۶
S8C – Eagle / 2006
S8D – Drops / 2006
S8E – ۲۰۰۶ SI

S – ۲۰۰۰ / ۳۰۰۰ Series

SAA – E300TX Euro1 Eagle
SAC – E335TX Euro1 Eagle
SAF – E375TX Euro1 Eagle
SAG – E400TX Euro1 Eagle
SAJ – E340TX Euro2
SAK – E380TX Euro2
SAL – E410TX Euro2
SGA – TAG1A Elektropak / Gen Sets
SGB – TAG2 Elektropak / Gen Sets
SGC – TAG2A Elektropak / Gen Sets
SGD – TAG3A Elektropak / Gen Sets
SGE – TAG4 Elektropak / Gen Sets
SGF – TG Elektropak / Gen Sets
SGG – TG1A Elektropak / Gen Sets
SGH – TG2A Elektropak / Gen Sets
SGJ – TTAG Elektropak / Gen Sets
SGK – TWG2 Elektropak / Gen Sets
SGM – TAG5 Elektropak / Gen Sets
SGN – TAG2B Elektropak / Gen Sets
SGP – TAG1B Elektropak / Gen Sets

SHA – ۲۰۰۶ TWH

SIA – SI Combined Heat / Power
SIB – SI Combined Heat / Power
SIC – TSI Combined Heat / Power
SID – TSI Combined Heat / Power
SMA – M600TI Condor Marine
SMB – M700TI Condor Marine
SMC – M800TI Condor Marine
SMO – M600/700/800 Duffield Opt Kit
SPA – Industrial 17T
SPB – Industrial 12T1
SPC – Industrial 12T2
SPD – Industrial 12TA
SPM – Industrial 12TW
SPN – Industrial 26TW1
SXA – Prototype
SXD – Prototype
SXG – Prototype
SXI – Prototype
SXM – Prototype
SXP – Prototype

۲۳۰۰ / ۲۸۰۰ Series

۲۳۰۰ – ۶ Cylinder
FGA – ۱۴L TAG1 Generating Sets
FGB – ۱۴L TAG2 Generating Sets
FGD – ۱۴L TAG3 Generating Sets
۲۸۰۰ – ۶ Cylinder
HGA – ۱۶L TAG1 Generating Sets
HGB – ۱۶L TAG2 Generating Sets
JGA – ۱۸L TAG1 Generating Sets
JGB – ۱۸L TAG2 Generating Sets
JGD

۴۰۰۰ Series

D – ۴۰۰۰ Series
DGA – TAG1 Generating Sets
DGB – TAG2 Generating Sets
DGD – TAG3 Generating Sets
DGE – TAG4 Generating Sets
DGF – TG Generating Sets
DGK – TWG2 Generating Sets
DGL – TAG Generating Sets
DGM – TWG Generating Sets
DGN – TWG3 Generating Sets
DGP – TEG Generating Sets
DGR – TEG2 Generating Sets
DGS – TEG3 Generating Sets
DGV – TWG2C Generating Sets
DIE – TESI Combined Heat / Power
DIF – TESI Gas Unit
DIG – ۴۰۱۶E61TRS
DME – Seaking – Marine
V8 540 / 640

X – V8.540 Series
SOS – V8.540 Standard Option Schemes
XA – V8.510
XB – TV8.510
XC – C8.540
XE – TV8.540
Z – V8.640 Series
ZA – V8.640
ZB – TV8.640
SOS Catalogues

SOS – Catalogues
SOS – Option Packs

شماره تماس : ۰۹۱۲۸۹۴۰۰۸۵

***منبع: آذرخش صنعت نوید ، ایکس دیاگ