نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2016A

نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2016A

نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2016A   >>>>  نرم افزار راهنمای تعمیرات و پارت نامبر (لیست شماره فنی) قطعات موتور های سنگین پرکینز شامل:

 

۱- راهنمای کامل تعمیرات مکانیکی (نحوه باز و بست )

۲- راهنمای کامل تعمیرات الکترونیکی( باز و بست تجهیزات الکترونیکی و نقشه های سیم کشی)

۳- راهنمای کامل تعمیرات هیدرولیکی (باز و بست و نقشه های هیدرولیکی )

۴- راهنمای کامل تعمیرات پنوماتیکی

۵- لیست شماره فنی قطعات مناسب برای تعمیرکاران و قطعه فروشان برای تهیه قطعات یدکی یا سفارش آن

با فعال ساز کامل با تصمین کارکرد صحیح.

نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2016A . امکان دسترسی به تمامی اطلاعات قطعات را در کسری از ثانیه به شما می دهد . نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2016A . تحت لایسنس موتورهای پرکینز مورد استفاده قرار می گیرد . و  موتورهای زیر را پوشش می دهد :

مدل های موتورهای تحت پوشش نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2015A  عبارت اند از :

۱۰۰ Series

K – ۱۰۰ Series

KA – ۱۰۲٫۰۴

KB – ۱۰۳٫۰۶

KC – ۱۰۳٫۰۹

KD – ۱۰۳٫۱۰

KDC – ۱۰۳٫۱۰(I)

KDG – ۱۰۳٫۱۰

KE – ۱۰۳٫۱۵

KEC – ۱۰۳٫۱۵(I)

KEG – ۱۰۳٫۱۵

KF – ۱۰۴٫۱۹

KFC – ۱۰۴٫۱۹(I)

KG – ۱۰۳٫۱۲

KH – ۱۰۳٫۱۳

KHC – ۱۰۳٫۱۳(I)

KJ – ۱۰۳٫۱۵

KK – D104.19

KL – ۱۰۳٫۰۷

KLC – ۱۰۳٫۱۰(I)

KN – ۱۰۲٫۰۵

KNC – ۱۰۳٫۱۰(I)

KO – ۱۰۰ Series Option Packs

KR – ۱۰۴٫۲۲

KRC – ۱۰۴٫۲۲

KRG – ۱۰۴٫۲۲

KS – ۱۰۳٫۱۱

۲۰۰ / ۳۰۰ Series

G – ۲۰۰ / ۳۰۰ Series

GA – ۴٫۱۵۴

GB – ۴٫۱۳۵

GC – ۴٫۱۸۲

GD – ۲۰۴٫۲۵

GE – ۲۰۴٫۳۰

۴۰۰ Series

H – ۴۰۰ Series

HB – ۴۰۳C

HD – ۴۰۳C-07

HH – ۴۰۳C-11

HHC – ۴۰۳C-11

HL – ۴۰۳C-15

HLC – ۴۰۳C-15

HO – ۴۰۰ Series Option Packs ()

HP – ۴۰۴C-22

HPC – ۴۰۴C-22

HR – ۴۰۴C-22T

HRC – ۴۰۴C-22T

۵۰۰ Series

B – Prima / 500 Series

BA – ۴٫۲۰

BB – T4.20

۷۰۰ / ۸۰۰ Series

U – ۷۰۰ / ۸۰۰ Series

UA – ۷۰۴-۳۰

UB – ۷۰۴-۲۶

UC – ۷۰۴-۳۰T

UE – ۸۰۴C-33

UF – ۸۰۴C-33T

۹۰۰ / ۳.۱۵۲ Series

C – ۳٫۱۵۲ and 900 Series

SOS – ۳٫۱۵۲ Standard Option Schemes

CD – ۳٫۱۵۲

CE – D3.152

CJ – ۳٫۱۵۲٫۲

CM – ۳٫۱۵۲٫۴

CN – T3.152.4

CP – ۳٫۲۷

CR – T3.27

CT – G3.27

۱۰۰۰ (۴ Cyl) / 4.236 Series

A – Phaser / 1004 Series

AA – ۴٫۴۰

AB – T4.40

AC – C4.40

AD – T4.40CC

AE – T4.4OCC

AF – G4.401

AG – AN4.40

AH – ATN4.40

AJ – ۴٫۴۰۱

AK – T4.401

AL – CCA4.401

AM – CCW4.401

AP – N4.401

AQ – TN4.401

AR – ۴٫۴۲۱

AS – N4.421

AT – CCAN4401

E – ۴٫۱۰۸ Series

ED – ۴٫۱۰۸

HA – ۴٫۱۶۵ Series

HA – ۴٫۱۶۵

J – ۴٫۲۰۳ Series

JD – ۴٫۲۰۳

JE – D4.203

JF – G4.203

JG – ۴٫۲۰۳٫۲

L – ۴٫۲۳۶ Series

SOS – ۴٫۲۳۶ Standard Option Schemes

LA – ۴٫۲۱۲

LD – ۴٫۲۳۶

LE – G4.236

LF – ۴٫۲۴۸

LG – ۴٫۲۴۸٫۲

LH – C4.236

LJ – T4.236

LM – ۴٫۴۱

N – ۴٫۳۱۸ Series

NC – ۴٫۳۱۸

ND – ۴٫۳۱۸٫۲

۱۰۰۰ (۶ Cyl) / 6.354 Series

RA – ۶٫۲۴۷ Series

RA – ۶٫۲۴۷

T – ۶٫۳۵۴ Series

SOS – ۶٫۳۵۴ Standard Option Schemes

TC – ۶٫۳۵۴

TD – H6.354

TE – T6.354

TF – HT6.354

TG – ۶٫۳۵۴٫۱

TH – T6.354.1

TJ – ۶٫۳۵۴٫۲

TK – C6.354.2

TP – T6.354.3

TR – ۶٫۳۷۲

TT – TC6.354.1

TU – T6.354.4

TV – ۶٫۳۷۲٫۴

TW – ۶٫۳۵۴٫۴

TX – C6.354.4

TY – H6.354.4

TZ – HT6.354.4

Y – Phaser / 1006 Series

YA – ۶٫۶۰

YB – T6.60

YC – C6.60

YD – CC6.60

YE – T6.60CC

YG – ۶٫۶۰۱

YH – T6.601

YJ – CCA6.601

YK – CCW6.601

YS – Option Packs M225TI / M215C

۱۱۰۰ Series

D – ۱۱۰۰ Series 3 Cylinder

DC – ۱۱۰۳C-33

DD – ۱۱۰۳C-33T

DF – ۱۱۰۳B-33

DG – ۱۱۰۳B-33T

DJ – ۱۱۰۳A-33

DK -1103A-33T

R – ۱۱۰۰ Series 4 Cylinder

RE – ۱۱۰۴C-44

RF – ۱۱۰۴C-E44

RG – ۱۱۰۴C-44T

RH – ۱۱۰۴C-E44T

RJ – ۱۱۰۴C-44TA

RK – ۱۱۰۴C-E44TA

RR -1104A-44

RS -1104A-44T

RT -1104A-44TA

V – ۱۱۰۰ Series 6 Cylinder

VK – ۱۱۰۶-E60TA

P – ۱۱۰۰D Series 6 Cylinder

PJ – ۱۱۰۶D-E66TA

PO – Option Packs 1100 Series

N – ۱۱۰۰D Series 4 Cylinder ()

NH – ۱۱۰۴D-E44T ()

۱۳۰۰ / Peregrine Series

W – ۱۳۰۰ Series

WB – T6.466

WC – CC6.466

WD – T6.67

WE – CC6.67

WF – T6.76

WG – CC6.76

WH – T6.87

WJ – CC6.87

WK – UT6.76 HEUI

WL – UCC6.76 HEUI

WM – UT6.87 HEUI

WN – UCC6.87 HEUI

WO – ۱۳۰۰ Series Option Packs

WP – UT6.761(I) HEUI

WR – UT6.871(I) HEUI

WS – UCC6.871(I) HEUI

۲۰۰۰ / ۳۰۰۰ Series

۴ – ۳۰۰۰ Series

S4B – ۳۰۰۸

S4C – ۸M700 / 800TI Condor Marine

S4E – ۳۰۰۸ SI

۶ – ۳۰۰۰ Series

۶A – ۳۰۱۲

S6A – ۳۰۱۲

S6C – ۳۰۱۲

S6D – ۳۰۱۲

S6E – ۳۰۱۲ SI

۸ – ۲۰۰۰ Series

۸B – ۲۰۰۶

۸C – Eagle / 2006

۸D – Drops / 2006

۸G – ۲۰۰۶ SI

S8B – ۲۰۰۶

S8C – Eagle / 2006

S8D – Drops / 2006

S8E – ۲۰۰۶ SI

S – ۲۰۰۰ / ۳۰۰۰ Series

SAA – E300TX Euro1 Eagle

SAC – E335TX Euro1 Eagle

SAF – E375TX Euro1 Eagle

SAG – E400TX Euro1 Eagle

SAJ – E340TX Euro2

SAK – E380TX Euro2

SAL – E410TX Euro2

SGA – TAG1A Elektropak / Gen Sets

SGB – TAG2 Elektropak / Gen Sets

SGC – TAG2A Elektropak / Gen Sets

SGD – TAG3A Elektropak / Gen Sets

SGE – TAG4 Elektropak / Gen Sets

SGF – TG Elektropak / Gen Sets

SGG – TG1A Elektropak / Gen Sets

SGH – TG2A Elektropak / Gen Sets

SGJ – TTAG Elektropak / Gen Sets

SGK – TWG2 Elektropak / Gen Sets

SGM – TAG5 Elektropak / Gen Sets

SGN – TAG2B Elektropak / Gen Sets

SGP – TAG1B Elektropak / Gen Sets

SHA – ۲۰۰۶ TWH

SIA – SI Combined Heat / Power

SIB – SI Combined Heat / Power

SIC – TSI Combined Heat / Power

SID – TSI Combined Heat / Power

SMA – M600TI Condor Marine

SMB – M700TI Condor Marine

SMC – M800TI Condor Marine

SMO – M600/700/800 Duffield Opt Kit

SPA – Industrial 17T

SPB – Industrial 12T1

SPC – Industrial 12T2

SPD – Industrial 12TA

SPM – Industrial 12TW

SPN – Industrial 26TW1

SXA – Prototype

SXD – Prototype

SXG – Prototype

SXI – Prototype

SXM – Prototype

SXP – Prototype

۲۳۰۰ / ۲۸۰۰ Series

۲۳۰۰ – ۶ Cylinder

FGA – ۱۴L TAG1 Generating Sets

FGB – ۱۴L TAG2 Generating Sets

FGD – ۱۴L TAG3 Generating Sets

۲۸۰۰ – ۶ Cylinder

HGA – ۱۶L TAG1 Generating Sets

HGB – ۱۶L TAG2 Generating Sets

JGA – ۱۸L TAG1 Generating Sets

JGB – ۱۸L TAG2 Generating Sets

JGD

۴۰۰۰ Series

D – ۴۰۰۰ Series

DGA – TAG1 Generating Sets

DGB – TAG2 Generating Sets

DGD – TAG3 Generating Sets

DGE – TAG4 Generating Sets

DGF – TG Generating Sets

DGK – TWG2 Generating Sets

DGL – TAG Generating Sets

DGM – TWG Generating Sets

DGN – TWG3 Generating Sets

DGP – TEG Generating Sets

DGR – TEG2 Generating Sets

DGS – TEG3 Generating Sets

DGV – TWG2C Generating Sets

DIE – TESI Combined Heat / Power

DIF – TESI Gas Unit

DIG – ۴۰۱۶E61TRS

DME – Seaking – Marine

V8 540 / 640

X – V8.540 Series

SOS – V8.540 Standard Option Schemes

XA – V8.510

XB – TV8.510

XC – C8.540

XE – TV8.540

Z – V8.640 Series

ZA – V8.640

ZB – TV8.640

SOS Catalogues

SOS – Catalogues

SOS – Option Packs

نرم افزار تعمیر و نگهداری پرکینز Perkins SPI2 2016A

شماره تماس : ۰۹۱۲۸۹۴۰۰۸۵

منبع : آذرخش صنعت نوید ، ایکس دیاگ