دیاگ ماشین آلات راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH

دیاگ ماشین آلات راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH

 دیاگ ماشین آلات راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH >>>> ساخت : آمریکا

 

 

دیاگ مورد استفاده برای خودروهای راهسازی و کشاورزیسی ان اچ CNH

سخت افزار دیاگ ماشین آلات راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH :

 • اینترفیس DPA5
 • کابل USB
 • کابل های  ۵ و ۹ و ۱۴ و ۱۶ پین گرد
 • کابل های OBD

نرم افزار دیاگ ماشین آلات راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH :

 • نرم افزارCNH EST

 
قابلیت های دیاگ ماشین آلات راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH :

* استفاده از نرم افزار CNH ESTبرای ارتباط با  ECU های مختلف و انجام فعالیت های : 

 • بررسی وضعیت پارامترهای
 • بازیابی خطاهای
 • اجرای تست های تشخیصی
 • تعویضECUو برنامه نویسی پارامترها
 • مانیتورنیگ فعال و عیب یابی
 • مشاهده و تغییر پیکربندیECU
 • مشاهده روش های تشخیصی و نقشه ها
 • عیب یابی مشکلات
 • استفاده از پایگاه داده اطلاعاتی

*  استفاده از نرم افزارE.A.S.yبرای ارتباط با  ECU موتور و عیب یابی و دانلود و مقدار دهی اولیه و ریکاوری و برنامه ریزی ECU از طریق پروتکل K LINE

 

 * شامل زبان های مختلف جهانی : انگلیسی – روسی – ایتالیایی – فرانسوی – اسپانیایی – لهستانی – سوئدی

دیاگ خودروهای راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH فروش اقساطی دستگاه دیاگ خودرو قیمت دستگاه دیاگ خودرو فروش خرید دستگاه دیاگ خودرو عیب یابی خودرو راهسازی کشاورزی cnh  دیاگ خودروهای راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH فروش اقساطی دستگاه دیاگ خودرو قیمت دستگاه دیاگ خودرو فروش خرید دستگاه دیاگ خودرو عیب یابی خودرو راهسازی کشاورزی cnh  دیاگ خودروهای راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH فروش اقساطی دستگاه دیاگ خودرو قیمت دستگاه دیاگ خودرو فروش خرید دستگاه دیاگ خودرو عیب یابی خودرو راهسازی کشاورزی cnh  دیاگ خودروهای راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH فروش اقساطی دستگاه دیاگ خودرو قیمت دستگاه دیاگ خودرو فروش خرید دستگاه دیاگ خودرو عیب یابی خودرو راهسازی کشاورزی cnh  دیاگ خودروهای راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH

دیاگ راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH

فروش اقساطی دستگاه دیاگ خودرو قیمت دستگاه دیاگ خودرو فروش خرید دستگاه دیاگ خودرو عیب یابی خودرو راهسازی کشاورزی cnh  دیاگ خودروهای راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH فروش اقساطی دستگاه دیاگ خودرو قیمت دستگاه دیاگ خودرو فروش خرید دستگاه دیاگ خودرو عیب یابی خودرو راهسازی کشاورزی cnh  دیاگ خودروهای راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH فروش اقساطی دستگاه دیاگ خودرو قیمت دستگاه دیاگ خودرو فروش خرید دستگاه دیاگ خودرو عیب یابی خودرو راهسازی کشاورزی cnh  دیاگ خودروهای راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH فروش اقساطی دستگاه دیاگ خودرو قیمت دستگاه دیاگ خودرو فروش خرید دستگاه دیاگ خودرو عیب یابی خودرو راهسازی کشاورزی cnh  دیاگ خودروهای راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH فروش اقساطی دستگاه دیاگ خودرو قیمت دستگاه دیاگ خودرو

فروش خرید دستگاه دیاگ خودرو عیب یابی خودرو راهسازی کشاورزی cnh  دیاگ خودروهای راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH فروش اقساطی دستگاه دیاگ خودرو قیمت دستگاه دیاگ خودرو فروش خرید دستگاه دیاگ خودرو عیب یابی خودرو راهسازی کشاورزی cnh  دیاگ خودروهای راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH فروش اقساطی دستگاه دیاگ خودرو قیمت دستگاه دیاگ خودرو فروش خرید دستگاه دیاگ خودرو عیب یابی خودرو راهسازی کشاورزی cnh  دیاگ خودروهای راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH فروش اقساطی دستگاه دیاگ خودرو قیمت دستگاه دیاگ خودرو فروش خرید دستگاه دیاگ خودرو عیب یابی خودرو راهسازی کشاورزی cnh  دیاگ خودروهای راهسازی و کشاورزی سی ان اچ CNH فروش اقساطی دستگاه دیاگ خودرو قیمت دستگاه دیاگ خودرو فروش خرید دستگاه دیاگ خودرو عیب یابی خودرو راهسازی کشاورزی cnh